O nás

Poslanie organizácie:
Vytváranie podmienok pre dôstojný život a vzdelávanie detí a mladistvých s viacnásobným postihnutím, ich integrácia do života spoločnosti, vytvorenie podmienok pre sebarealizáciu aj po ukončení vzdelávacieho procesu.

Doterajšie výsledky OZ PONS:
• 15 ročníkov: "Detský denný letný integračný tábor" (4 týždňové turnusy v mesiacoch júl, august). - Stretnutie svetov mladých ľudí s hendikepom a zdravých mladých ľudí. V roku 2019 pripravujeme XVI. ročník.
• 2 ročníky dňa športových súťaží 2017, 2018 (organizujeme ich pod záštitou mesta Banská Bystrica) pre deti a a mladých ľudí s kombinovaným hendikepom: "Handicap Cup Banská Bystrica"
• Centrum voľného času pre postihnutých pri Gymnáziu na Mládežníckej ulici r. 2001-4
• Organizácia plaveckých výcvikov, karnevalov, výletov a spoločenských stretnutí pre deti a mladých ľudí s hendikepom
• Otvorenie chránenej dielne na Lazovnej 21 v Banskej Bystrici
• Rekonštrukcia areálu Romantickej záhrady