Aktivity 2016


XIII. ročník DDLIT Detský denný letný integračný tábor 2016 – PONS je v pohybe! (Podporujeme kandidatúru mesta na titul Európske mesto športu)

5.6.2016 Sme zrealizovali športové dopoludnie a besedu s paraolympionikom Tomášom Králom v športovom areály v Kremničke.
 

9.6.2016 Sme spolu s prezidentom  Rotary klubu Banská Bystrica Classic, District 2240 MUDr. Jurajom Gémešom zorganizovali účasť na Banskobystrickej bežeckej 24hodinovke. Za OZ PONS bežalo 48 ľudí.
 

3.9.2016 Členovia OZ PONS sa zúčastnili Banskobystrického minimaratónu – súčasti 02 Banskobystrického maratónu. - 9 pretekárov a 19 dobrovoľných asistentov a rodičov. 2 naši pretekári stáli na stupňoch víťazov.
 

17.9.2016 Sme mali spoločné posedenie a vyhodnotenie aktivít, ktoré boli zamerané na podporu športovo - spoločenských aktivít v meste Banská Bystrica v zmysle podpory kandidatúry mesta na titul Európske mesto športu. (posedenia sa zúčastnil aj člen Rotary klubu Banská Bystrica Classic, District 2240 pán Juraj Slota a zástupca Marathon BB Ing. Miroslav Štrba).

1.12.2016 Prišiel do Robotníckeho domu v BB PONSácky Mikuláš.