Aktivity 2017

Marec:

Apríl: 1. Ročník -  "Handicap cup Banská Bystrica" organizátor

Jún:  Účasť na akcii - "Naučme deti športovať"

                                  - Minimaratón 2017

Júl, august:  XIV. Ročník "Detský denný letný integračný tábor"

September: Potáborová opekačka, stretnutie rodín a dobrovoľníkov

December: Mikulášske stretnutie