PONS

 

Aktivity 2018

Marec: Benefičný koncert - "Načúvaj láske s piesňou v srdci"

Apríl: 2. Ročník -  "Handicap cup Banská Bystrica"

Jún:  Účasť na akcii - "Naučme deti športovať"

                                  - Minimaratón 2018

Júl, august:  XV. Ročník "Detský denný letný integračný tábor"

August: Účasť na akcii - "Strechy BB cup"

September: Potáborová opekačka, stretnutie rodín a dobrovoľníkov

December: Benefičný koncert - "Bližšie k srdcu"

                      Vianočné trhy – Základná škola Spojová 14, Banská Bystrica

http://ozpons.sk/aktivity-2018