Aktivity 2019

Apríl: 3. Ročník -  "Handicap cup Banská Bystrica" organizátor

Jún:  Účasť na akcii - "Naučme deti športovať"

                                  - Minimaratón 2019

Júl, august:  XVI. Ročník "Detský denný letný integračný tábor"

August: Účasť na akcii - "Strechy BB cup"

September: Potáborová opekačka, stretnutie rodín a dobrovoľníkov

December: Mikulášskej stretnutie"

                      Vianočné trhy