DDLIT 2016

XIII. ročník DDLIT Detský denný letný integračný tábor 2016 – PONS je v pohybe! (Podporujeme kandidatúru mesta na titul Európske mesto športu)

1.turnus

11.7.  Ľubietová - koníky - Podkonice- Lyžiarske múzeum
12.7.  Habakuky - Staré hory - Studnička
13.7.  Vyhne - Kúpalisko / Kováčová
14.7.  Arborétum s Lesnými pedagógmi - Lesnícke múzeum Zvolen
15.7.  Hry vo vode Štiavničky - Fresh obed - Poštové múzeum

2.turnus

18.7.  Bábkarský salón a návšteva vzpierača - p. Lukáča
19.7.  Vyhne (v prípade nepriaznivého počasia Kováčová a útulok vo Zvolene)
20.7.  Koníky v Ľubietovej, hry a tvorivé dielne v kúpeľoch Brusno
21.7.  Opekačka v Sebedíne a ukážky aktivít Horskej služby
22.7.  Štiavnica - Terrapermonia a vozenie v kamióne v Budči

3.turnus

8.8.   Donovaly - bowling, lanovka na Novú Hoľu
9.8    Ľubietová - koníky, Eurosalaš Michalová - deň na farme
10.8  Zvolen - Zvolenský zámok - arteterapia, Lunterov ranč - opekačka
11.8. Banská Bystrica - dielničky v múzeu, sokoliari
12.8. Vyhne - kúpalisko (v prípade zlého počasia Kováčová)

4. turnus

15.8. Divadlo pod balkónom - rozprávka; Robotnícky dom - Klaunovská show
16.8  Fuggerov dvor - plávanie; Dukla - šermiarsky tréning (odchod busu 8.15!)
17.8. Ľubietová - kone; Kremnička - zásahová jednotka - ukážky
18.8. Vyhne alebo Kováčová (podľa počasia)
19.8. Jaskyňa Bystrá; Tále - detské ihrisko v prírode