Hľadáme asistentov

Hľadáme asistentov na leto (2 turnusy v júli a 2 turnusy v auguste).

Kontakt: Mgr.Mária Lauková - hlavná koordinátorka dobrovoľníkov, bbmariala@gmail.com