Kontakt

Sídlo: Mlynská 59,  97409 Banská Bystrica
Forma: Občianske združenie
Dátum registrácie: 10. 4. 2000
IČO: 37819411, DIČ: 2021615090,
Bankové spojenie: 2662480022/1100

Kontaktná osoba: MUDr. Juraj Oravec
E-mail: juraj.oravec14@gmail.com