Sponzori

     

ĎAKUJEME

 

V minulosti:

STRECHY BB s.r.o., p. Peter Jarko
MIŠIAK ŠPORT s.r.o.
Naučme deti športovať
Cirkev Adventistov siedmeho dňa
Základná škola Spojová 14 Banská Bystrica
Individuálni darcovia
Darcovia 2 % z daní

Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica
Faxcopy Tlačiarenské služby Janka Kráľa 1809/3
Nadácia J&T
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o.
Nadácia Pontis VISIT BB, s.r.o.
Nadácia Jána Korca
TK TENNis FUN Banská Bystrica, o.z., Mgr. Ivan Uram
Nadácia Poštovej banky
METRO Cash & Carry SR, s.r.o.
Múzeum SNP
A.F.S. system
Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Povodie Hrona BB
Záhrady Dobrá Niva, s.r.o.
CVČ Junior
TATRA BANKA
Allianz